Competenties zichtbaar maken
Onder deze titel startte op 1.9.2015 een internationaal project in het kader van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie. Het wil komen tot aanbevelingen onder deze titel voor een levenslang digitaal portfolio en gaat instrumenten en methodieken ontwikkelen, testen en beschrijven die toepasbaar zijn voor kwetsbare jongeren in de deelnemende lidstaten om bewijzen te verzamelen en toegang te verschaffen voor beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.

Kwetsbare jongeren verlaten het onderwijs vaak zonder startkwalificatie. Ze hebben daardoor een negatieve ervaring en worden daardoor teleurgesteld dat ze geen afgeronde beroepsopleiding hebben gevolgd. Dit project concentreert zich op het vastleggen van de competenties van deze jongvolwassenen in de ontwikkelijng van een digitaal portfolio. Door het gebruik van EVP, EVC en de ECVET methodiek wordt het mogelijk de competenties en vaardigheden van deze jongeren op het niveau van EQF niveau 1 en 2 zichtbaar te maken. Dit geeft hen de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen in hun beroepscompetenties/onderwijs en hen te helpen op het verwerven van een arbeidsplaats. Daarnaast biedt dit systeem in de toekomst 'bewijzen' om deel te nemen aan het levenslang leren. Dit project richt zich dus op:

 

  • Toegang tot de arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren
  • Het tegengaan van voortijdig schoolverlaters